Big Typhoon (2022) ไต้ฝุ่นลูกใหญ่ ดูหนังออนไลน์ HD

Big Typhoon (2022) ไต้ฝุ่นลูกใหญ่ พายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นในมหาสุมทรและมุงตรงมาใจกลางเมืองหลวงด้วยความเร็ว เหล่าผู้คนต้องหลบหนีเอาตัวรอดจากมหันตภัยครั้งนี้ได้หรือไม่

Soundtrack(T)
6.5 /10

แสดงความคิดเห็น