Dr. Park’s Clinic (2022) ดูหนังออนไลน์ HD

เรื่องราวในตึกแหล่งสถานพยาบาลเกาหลี มีทั้งโรงพยาบาลและร้านยา เน้นบอกเล่าชีวิตประจำวันยุ่ง ๆ ของบรรดาหมอและนักธุรกิจมือใหม่ ด้วยเรื่องจริงที่ผู้ชมต้องอินไปด้วยผ่านปลายปากกาของหมอที่ทำงานมา 18 ปี

Soundtrack
N/A

แสดงความคิดเห็น