ชื่อเรื่อง ภาค ปีที่เข้าฉาย IMdb
King Naresuan 1 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑ องค์ประกันหงสา 1 2007 6.3
King Naresuan 2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2 2007 6.3
King Naresuan 3 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 3 2011 6.3
King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 4 2011 6
King Naresuan 5 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 5 2014 6
King Naresuan 6 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา (ภาคจบ) 6 2015 5.6

แสดงความคิดเห็น

สุ่มหนังเรื่องอื่นๆ