ชื่อเรื่อง ภาค ปีที่เข้าฉาย IMdb
Make Me Shudder มอ 6/5 ปากหมา ท้าผี 1 2013 5.9
Make Me Shudder 2 มอ 6/5 ปากหมา ท้าแม่นาค 2 2014 5.9
Make Me Shudder 3 มอ 6/5 ปากหมา ท้าผี 3 3 2015 7

แสดงความคิดเห็น