State of Alabama vs Brittany Smith (2022) การล่วงละเมิดทางเพศกับการป้องกันตัว ดูหนังออนไลน์ HD

State of Alabama vs Brittany Smith (2022) การล่วงละเมิดทางเพศกับการป้องกันตัว เล่าเรื่องบาดใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามใช้กฎหมาย Stand Your Ground ของ Alabama หลังจากฆ่าชายคนหนึ่งที่เธอบอกว่าทำร้ายเธออย่างโหดเหี้ยม

Soundtrack(T)
6.3 /10

แสดงความคิดเห็น