ภาพไม่ชัด + เสียงไทยโรง(85%)
6.6 /10

แสดงความคิดเห็น