ชื่อเรื่อง ภาค ปีที่เข้าฉาย IMdb
Tremors 1 ทูตนรกล้านปี ภาค 1 1 1990 7.2
Tremors 2 Aftershocks ทูตนรกล้านปี ภาค 2 2 1996 6.0
Tremors 3 Back to Perfection ทูตนรกล้านปี ภาค 3 3 2001 5.3
Tremors 4 The Legend Begins ทูตนรกล้านปี ภาค 4 4 2004 5.3
Tremors 5 Bloodline ทูตนรกล้านปี ภาค 5 5 2015 5.3
Tremors 6 A Cold Day in Hell ฑูตนรกล้านปี ภาค 6 6 2018 5.0

แสดงความคิดเห็น